CZYNNOŚCI NOTARIALNE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, z tym że czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

OPŁATY NOTARIALNE

Koszty dokonania czynności notarialnej obejmują taksę notarialną, jak również podatki i opłaty sądowe, które notariusz pobiera i przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Wynagrodzenie notariusza określane jest na podstawie umowy ze stronami czynności, na podstawie przepisów Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku określającego maksymalne stawki taksy notarialnej. W celu ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią. Taksa notarialna ustalana jest indywidualnie po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej czynności notarialnej.

W KANCELARII ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM, UKRAIŃSKIM I ROSYJSKIM

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZNĄ